शासन मान्य पॅन कार्ड केंद्र

सोपे आणि सरळ प्रक्रिया

नवीन पॅन कार्ड तयार होण्याची कालावधी फक्त २ दिवस

नवीन पॅन कार्ड

पॅन कार्ड ची कालावधी फक्त २ दिवस


  कागद पत्र

१) आधार कार्ड झेरॉक्स
२) २ फोटो
३) ग्राहकाची स्वाक्षरी

सेंटर मिळवा

पॅन कार्ड मध्ये बदल

पॅन कार्ड ची कालावधी फक्त ४ दिवस

  कागद पत्र

१) आधार कार्ड झेरॉक्स
२) २ फोटो
३) ग्राहकाची स्वाक्षरी

सेंटर मिळवा

हरवलेले पॅन कार्ड

पॅन कार्ड ची कालावधी फक्त 2 दिवस

कागद पत्र

१) आधार कार्ड झेरॉक्स
२) २ फोटो
३) ग्राहकाची स्वाक्षरी

सेंटर मिळवा
 • थोडक्या माहिती
 • थोडक्यात माहिती
 • थोडक्यात माहिती

नवीन पॅन कार्ड साठी फक्त आधार वरून सुद्धा पॅन कार्ड कडू शकतो , जो पर्यंत पॅन १०० % येश्याश्वी जुळेल नाही तोपर्यंत कूपन कमी होणार नाही , आणि कागत पत्रे कुठे हि पोस्ट न पाठ्वाची आवशकता नाही जर फॉर्म भारतानी काही अडचण आल्याचं तांत्रिक सहायता घ्यावी

दुरुस्ती पॅन कार्ड साठी फक्त आधार किंवा दुसरे कागत पत्रे वरून सुद्धा पॅन कार्ड कडू शकतो , जो पर्यंत पॅन १०० % येश्याश्वी जुळेल नाही तोपर्यंत कूपन कमी होणार नाही , आणि कागत पत्रे कुठे हि पोस्ट न पाठ्वाची आवशकता नाही जर फॉर्म भारतानी काही अडचण आल्याचं तांत्रिक सहायता घ्यावी

नवीन पॅन कार्ड साठी फक्त आधार वरून सुद्धा पॅन कार्ड कडू शकतो , जो पर्यंत पॅन १०० % येश्याश्वी जुळेल नाही तोपर्यंत कूपन कमी होणार नाही , आणि कागत पत्रे कुठे हि पोस्ट न पाठ्वाची आवशकता नाही जर फॉर्म भारतानी काही अडचण आल्याचं तांत्रिक सहायता घ्यावी

 • वयक्तिक पॅन कार्ड

  वयक्तिक पॅन कार्ड मध्ये १ वर्ष ते ७५ वर्ष च्या लोकांचा पॅन कार्ड तयार करू शकतो ,

 • कंपनी / ट्रस्ट पॅन कार्ड

  या मध्ये कंपनी / ट्रस्ट खाजगी कंपनी , यवसाय , कॉलेज , ग्रामपंचायत , या सर्वचं पॅन कार्ड बनवू शकतो आवश्यकत कागत पत्र प्रमाणे

 • बचत गट / शासकीय पॅन कार्ड

  या मध्ये बचत गट / शासकीय संस्था , महिला बचत गट ,खाजगी शाखा चे बचत गट सर्वे पॅन कार्ड बनवू शकतो

Pan Card Coupon Reatiler Distubutor Master Distubutor

Physical Coupon

103 Rs
100 Rs
99 Rs
E Coupon Reatiler Distubutor Master Distubutor

E- Coupon                   

75 Rs
72 Rs
71 Rs

SMR SOFT सर्विस वापरकरते

सर्व्हिस १००% सत्य आहे आधी मी त्रस्त झालो होतो पॅन कार्ड सर्व्हीस मुळे यवसाय थाप झाले होते परंतु मी जेव्हा पासुन SMR सोबत जुळो परंत माझे यवसाय भरभराटी ने चालू झाले ,मी खूप आभारी आहो SMR SOFT चे
RITESH GHANSHYAM NAHARKAR
Nagpur Maharashtra
Play Video